Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trekantområdets Hjortelaug

Trekantens Hjortelaug er etableret i 2010. Formålet var at deltage i forvaltningen af områdets værende hjortebestand og styrke denne i form af udsætninger, fredninger og korrekt beskydning. Endvidere udøve aktiviteter med det formål at informere om emner i relation til hjortevildt.

Første start i processen var etableringen af Trekantområdets hjortelaug... og sammen med de lokale jagtforeninger forsøge på at få en 3-årig fredning i området. Det lykkedes fsv. angår dåvildt fra 1. januar 2014 og 3 år frem. Efterfølgende er det lykkedes at få forlænget fredningen 2 x 3 år.

Vi arbejder også på at skabe økonomisk fundament for en supplerende udsætning i årene fremover.

Årsmøde... afholdes tirsdag, den 26. september 2017, kl. 19.00 (sted oplyses senere)

Kronvildt
Vi har en mindre og skrøbelig bestand, som vi gerne ser beskyttet indtil den får mulighed for at cementere sig endnu mere.

HUSK: Særfredning af dåvildt i området hovedvejen Vejle-Kolding og afgrænset af Lillebælt, Vejle- og Kolding fjorde gældende fra 1. januar 2014 og indtil videre!. og husk nye jagttider på kronvildt i området!

 

 

Trekantområdets Hjortelaug | tra@archive.dk | T.2088 8435
Layout: Blaakjaer.dk